Tag: Direk Rene PATAS

Ating alamin kung ano ba itong PATAS?

In this PSTV5+ episode, Direk Rene chats with Dr. Rakki Sison-Buban, professor of Filipino at De La Salle University and the president of Propesyonal na Asosasyon ng mga Tagapagtaguyod ng Salin (PATAS).
- Advertisement -

Top Stories